Dark Compound Buttons

Dark Compound Buttons หรือ ดาร์กช็อคโกแลต คอมพาวด์ บัตตั้น เป็น ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ทางบริษัทโคโค่ ทรี คัดเลือกสรรมาจัดจำหน่าย ตัวสินค้าเป็นทรงเหรียญกลมแบนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1*1 ซม. ง่ายต่อการละลาย, การเซ็ตตัว และการใช้งานอื่นๆ ตัวเมล็ดโกโก้บริษัทได้คัดสรรคุณภาพมาจากแหล่งที่เพาะปลูกเมล็ดโกโก้ได้ดีที่สุดเช่นประเทศทางแถบแอฟริกากลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อเมริกาใต้ เช่น กาน่า เอกวาดอร์ไอวอรี่โคสต์และอื่นๆ

หมวดหมู่:

ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต คอมพาวด์ ที่ง่ายแก่การใช้งาน และเหมาะสำหรับทุกอุณหภูมิ ในอุณหภูมิที่หลากหลาย

 

Dark Compound Buttons หรือ ดาร์กช็อคโกแลต คอมพาวด์ บัตตั้น เป็น ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ทางบริษัทโคโค่ ทรี คัดเลือกสรรมาจัดจำหน่าย ตัวสินค้าเป็นทรงเหรียญกลมแบนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1*1 ซม. ง่ายต่อการละลาย, การเซ็ตตัว และการใช้งานอื่นๆ ตัวเมล็ดโกโก้บริษัทได้คัดสรรคุณภาพมาจากแหล่งที่เพาะปลูกเมล็ดโกโก้ได้ดีที่สุดเช่นประเทศทางแถบแอฟริกากลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อเมริกาใต้ เช่น กาน่า เอกวาดอร์ไอวอรี่โคสต์และอื่นๆ

 

ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ดาร์คคอมพาวด์ มีความแตกต่างกับคูโวเวอเจอร์ ตรงที่สามารถทนความร้อนได้มากกว่า แล้วและสามารถใช้งานได้ง่ายกว่ามาก เนื่องจากชนิดของไขมันที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ เป็นคนละชนิดกับ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคูเวอเจอร์ และไม่มีความซับซ้อนหลากหลายเท่ากับคูเวอเจอร์ การะลายและการจับตัวของโครงสร้างโมกุลไขมันทำได้ง่ายและคงตัวกว่า มีการละลายที่ง่ายกว่า เมื่อมีการขึนชิ้นงานและเซ็ตตัวแล้ว จะมีความแข็งแรงของโครางสร้างมากกว่า มีลักษณะผิวที่เงางามสวยกว่า และมีการทนต่ออุณหภูมิได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคูเวอเจอร์ จึง เหมาะแก่อุตสาหกรรม และ เบเกอรรี่ทุกประเภท ยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ที่เน้นผลิตในปริมาณจำนวนมากและต้องการความสะดวกและง่ายในการกระบวนการผลิต

 

ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภทเนื่องด้วยว่าเป็นสินค้าที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิได้ดีกว่าช็อกโกแลตคูเวอเจอร์ หลอมละลายง่าย สามารถใช้ทำขนม เบเกอรี่ ได้มากมาย เช่น เค้กตกแต่งหน้าเค้ก ทำbrownie หรือนำไปผสมขนมทำให้รสชาติช็อกโกแลตและแอพพลิเคชันอื่นอีกมากมาย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต Dark Compound ไม่มีส่วนผสมของนม จึงเหมาะแก่ผู้ที่มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์จากนมอีกด้วย

สินค้าจะสามารถถูกแบ่งบรรจุในปริมาณ 500 กรัม,  1 กิโลกรัม หรือสามารถบรรจุใส่กล่องขนาดใหญ่แพ็ค 25 กิโลได้

ข้อควรระวังสินค้าควรถูกเก็บในอุณหภูมิ 15-23 องศาและความชื้นไม่เกิน 70% และเก็บในที่ปลอดแสงและไม่โดนอากาศเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีที่สุดในเวลาใช้งาน

 

ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้นในการใช้งานการเก็บรักษาจึงควรระวังเรื่อง น้ำ ความชื้นเพราะเมื่อน้ำหรือความชื้นเข้าไปผสมกับเนื้อช็อกโกแลตจะทำให้ช็อกโกแลตมีเนื้อสัมผัสและรสชาติที่แย่ลง กล่าวคือ เนื้อสัมผัสจะหยาบ ลายยากขึ้น มีความเหนียวหนืดมากขึ้น อาจจะมีลักษณะเป็นก้อนๆไม่เนียนลื่นเวลาทาน นอกจากนั้นความชื้น และอุณหภูมิการเก็บที่ไม่เหมาะสม ร้อนเกินไป เย็นเกินไป หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ต่างกันมากบ่อยๆ เช่นเก็บไว้ในตู้เย็นชั้นแช่แข็ง แล้วนำมาตั้งทิ้งไว้ในที่อากาศร้อน เปลี่ยนไปมาบ่อยๆ จะทำให้ช็อกโกแลตเกิดฝ้าขาวๆหรือเป็นริ้วผลึกขาวๆเล็กขึ้นที่ผิว นั่นคือการที่น้ำตาลหรือไขมันในเนื้อช็อกโกแลต สูญเสียการจัดเรียงโครงสร้างที่ดีจึงมีการตกผลึกแยกตัวอออกมา เห็นได้ชัดบริเวณผิว หากเป็นไม่มากก็สามารถหอมละลายด้วยวิธีการและอุณหภูมิที่ถูกต้อง แล้วใช้งานหรือให้เซ็ตตัวในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ก็จะสามารถนำมาใช้ได้ดีเช่นเดิม

สำหรับ วิธีการและอุณหภูมิที่ถูกต้องในการหลอมละลายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต คือการหอมผ่านน้ำอุ่น หรือเครื่องมือที่ใช้หลอมผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตโดยเฉพาะเช่นหม้อหลอมช็อกโกแลต ห้ามใช้ภาชนะหอมสัมผัสไฟโดยตรง ละอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอุ่นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคือ ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส หรือน้ำอุ่นประมาณมือสัมผัสได้ ไม่ร้อนเกินไป เพราะความร้อนที่สูงเกินไปจะทำให้ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเสียสภาพเนื่องจาก ไขมัน หรือนมที่เป็นส่วนประกอบ จะถูกทำลายโครงสร้างเสียสภาพจากความร้อนได้ และถึงแม้จะใช้ความร้อนต่ำในการหลอม แต่ก็ต้องมีการกวนหรือวนช็อกโกแลตอยู่เสมอ เพื่อลดการสะสมความร้อนณ.จุดๆเดียว เพราะการถ่ายเทความร้อนของช็อกโกแลตจะไม่กระจายตัวได้ดีเหมือนของเหลวพวกสารละลายน้ำ จึงไม่ควรให้ความร้อนแช่ทิ้งไว้นานๆควรมีการกวนกระจายความร้อนด้วย เพื่อป้องกันการเสียสภาพของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต         

ข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ที่เราหลอมหรือทำให้เซ็ตตัว แล้ว มีอุณหภฺมิที่เหมาะสมก็คือ ช็อกโกแลตจะมีความเงา วาว สวยงาม ไม่ด้าน หรือเกิดเป็นลายๆ                      

นอกจากนี้การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต หากมีการสัมผัสแสงโดยตรงเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้ช็อกโกแลตเสียสภาพง่ายด้วยเช่นกัน เพราะแสงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อ๊อกซิเดชั่น ของไขมัน ในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ทำให้เสียสภาพได้ ที่จะเห็นชัดๆคือสีมีการจะเปลี่ยนแปลงไวขึ้นด้วย

Scroll to Top